ad
ad
Πρόσφατες ειδήσεις
GMT+3 07:16

ΠΟΜΙΔΑ : Σπεύσατε να διορθώσατε τα λάθη στα τετραγωνικά που δηλώσατε

Η ΠΟΜΙΔΑ αναφέρει ότι κάθε ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ακινήτου, θα μπορεί με τους κωδικούς του TAXISNET να εισέρχεται σε μια νέα
ΠΟΜΙΔΑ : Σπεύσατε να διορθώσατε τα λάθη στα τετραγωνικά που δηλώσατε

Ειδικότερα, εγκρίθηκαν από το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τη συνεδρίαση της 17ης Φεβρουαρίου 2020, οι ελεγμένες από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2019. Τα συνολικά καθαρά έσοδα της Τράπεζας για τη χρήση 2019 ανήλθαν σε 1.166,0 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 323,7 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της Τράπεζας στη χρήση 2019 αυξήθηκαν κατά 184,7 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 842,3 εκατ. ευρώ, έναντι 657,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Παράλληλα, το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή του προβλεπόμενου μερίσματος προς τους μετόχους, την προσαύξηση του έκτακτου αποθεματικού κατά το ποσό των 50,0 εκατ. ευρώ και τη μεταφορά ποσού 779,0 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο. Το μέρισμα ανά μετοχή που θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας για διανομή ανέρχεται σε 0,6720 ευρώ, αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Έσοδα Τα συνολικά καθαρά έσοδα από τόκους στο πλαίσιο της εφαρμογής της ενιαίας νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, από τόκους του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, από προμήθειες, καθώς και τα λοιπά έσοδα από τις εργασίες εσωτερικού και εξωτερικού ανήλθαν σε 1.166,0 εκατ. ευρώ, έναντι 1.199,4 εκατ. ευρώ στη χρήση 2018, σημειώνοντας μείωση κατά 2,8%. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των εσόδων από τόκους πράξεων παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα της Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω του ότι από τις 21 Μαρτίου 2019 τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα έχουν αποπληρώσει πλήρως τις εν λόγω πράξεις. Ειδικότερα: – Τα καθαρά έσοδα από τόκους, χρηματοοικονομικές πράξεις και την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος του Ευρωσυστήματος διαμορφώθηκαν σε 907,0 εκατ. ευρώ, έναντι 1.040,9 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 12,9%. – Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 17,5% και διαμορφώθηκαν σε 103,5 εκατ. ευρώ, έναντι 88,1 εκατ. ευρώ1 στην προηγούμενη χρήση. – Τα έσοδα από μετοχές και συμμετοχές αυξήθηκαν κατά 78,0 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 134,8 εκατ. ευρώ, έναντι 56,8 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση. – Τέλος, τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 20,7 εκατ. ευρώ, έναντι 13,6 εκατ. ευρώ1 στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 52,2%. Έξοδα Τα συνολικά έξοδα της Τράπεζας διαμορφώθηκαν σε 323,7 εκατ. ευρώ, έναντι 541,8 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 218,1 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες προσωπικού και συνταξιοδοτικών παροχών διαμορφώθηκαν σε 824,3 εκατ. ευρώ, έναντι 264,1 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, εμφανίζοντας αύξηση κατά 560,2 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις πρόσθετες προβλέψεις για το ασφαλιστικό της Τράπεζας (η οποία καλύπτει εξ ολοκλήρου τις συνταξιοδοτικές δαπάνες του προσωπικού της), λόγω της σημαντικής μείωσης των επιτοκίων προεξόφλησης που εφαρμόστηκαν κατά την αναλογιστική αποτίμηση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της Τράπεζας. Απελευθερώθηκαν σχηματισθείσες προβλέψεις για χρηματοοικονομικούς κινδύνους προηγούμενων ετών ύψους 766,0 εκατ. ευρώ, λόγω της σημαντικής βελτίωσης της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Ελλάδας, συμβάλλοντας θετικά στα αποτελέσματα της χρήσης 2019. Παράλληλα, σχηματίστηκαν πρόσθετες προβλέψεις ύψους 197,9 εκατ. ευρώ, κυρίως για την κάλυψη υποχρεώσεων που είναι πιθανό να προκύψουν από εκκρεμείς αγωγές συνταξιούχων της Τράπεζας. Τέλος, το συνολικό ύψος των συσσωρευμένων προβλέψεων, στις 31 Δεκεμβρίου 2019, διαμορφώθηκε σε 7.797,4 εκατ. ευρώ, έναντι 7.805,8 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση. Πηγή: Reporter.gr

Ολοκληρώθηκε η 33η εβδομάδα λειτουργίας της πλατφόρμας και σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, από
Ειδικότερα, εγκρίθηκαν από το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τη συνεδρίαση της 17ης Φεβρουαρίου 2020, οι ελεγμένες από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2019. Τα συνολικά καθαρά έσοδα της Τράπεζας για τη χρήση 2019 ανήλθαν σε 1.166,0 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 323,7 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της Τράπεζας στη χρήση 2019 αυξήθηκαν κατά 184,7 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 842,3 εκατ. ευρώ, έναντι 657,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Παράλληλα, το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή του προβλεπόμενου μερίσματος προς τους μετόχους, την προσαύξηση του έκτακτου αποθεματικού κατά το ποσό των 50,0 εκατ. ευρώ και τη μεταφορά ποσού 779,0 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο. Το μέρισμα ανά μετοχή που θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας για διανομή ανέρχεται σε 0,6720 ευρώ, αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Έσοδα Τα συνολικά καθαρά έσοδα από τόκους στο πλαίσιο της εφαρμογής της ενιαίας νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, από τόκους του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, από προμήθειες, καθώς και τα λοιπά έσοδα από τις εργασίες εσωτερικού και εξωτερικού ανήλθαν σε 1.166,0 εκατ. ευρώ, έναντι 1.199,4 εκατ. ευρώ στη χρήση 2018, σημειώνοντας μείωση κατά 2,8%. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των εσόδων από τόκους πράξεων παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα της Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω του ότι από τις 21 Μαρτίου 2019 τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα έχουν αποπληρώσει πλήρως τις εν λόγω πράξεις. Ειδικότερα: – Τα καθαρά έσοδα από τόκους, χρηματοοικονομικές πράξεις και την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος του Ευρωσυστήματος διαμορφώθηκαν σε 907,0 εκατ. ευρώ, έναντι 1.040,9 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 12,9%. – Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 17,5% και διαμορφώθηκαν σε 103,5 εκατ. ευρώ, έναντι 88,1 εκατ. ευρώ1 στην προηγούμενη χρήση. – Τα έσοδα από μετοχές και συμμετοχές αυξήθηκαν κατά 78,0 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 134,8 εκατ. ευρώ, έναντι 56,8 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση. – Τέλος, τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 20,7 εκατ. ευρώ, έναντι 13,6 εκατ. ευρώ1 στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 52,2%. Έξοδα Τα συνολικά έξοδα της Τράπεζας διαμορφώθηκαν σε 323,7 εκατ. ευρώ, έναντι 541,8 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 218,1 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες προσωπικού και συνταξιοδοτικών παροχών διαμορφώθηκαν σε 824,3 εκατ. ευρώ, έναντι 264,1 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, εμφανίζοντας αύξηση κατά 560,2 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις πρόσθετες προβλέψεις για το ασφαλιστικό της Τράπεζας (η οποία καλύπτει εξ ολοκλήρου τις συνταξιοδοτικές δαπάνες του προσωπικού της), λόγω της σημαντικής μείωσης των επιτοκίων προεξόφλησης που εφαρμόστηκαν κατά την αναλογιστική αποτίμηση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της Τράπεζας. Απελευθερώθηκαν σχηματισθείσες προβλέψεις για χρηματοοικονομικούς κινδύνους προηγούμενων ετών ύψους 766,0 εκατ. ευρώ, λόγω της σημαντικής βελτίωσης της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Ελλάδας, συμβάλλοντας θετικά στα αποτελέσματα της χρήσης 2019. Παράλληλα, σχηματίστηκαν πρόσθετες προβλέψεις ύψους 197,9 εκατ. ευρώ, κυρίως για την κάλυψη υποχρεώσεων που είναι πιθανό να προκύψουν από εκκρεμείς αγωγές συνταξιούχων της Τράπεζας. Τέλος, το συνολικό ύψος των συσσωρευμένων προβλέψεων, στις 31 Δεκεμβρίου 2019, διαμορφώθηκε σε 7.797,4 εκατ. ευρώ, έναντι 7.805,8 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.  Πηγή: Reporter.gr

ΤτΕ: Κέρδη €842,3 εκατ. το 2019, στα €0,6720 το μέρισμα

Τα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδας αυξήθηκαν κατά 184,7 εκατ. ευρώ το 2019 και ανήλθαν σε 842,3 εκατ. ευρώ, έναντι
ΤτΕ: Κέρδη €842,3 εκατ. το 2019, στα €0,6720 το μέρισμα

Εξαιρούνται από δασμούς των ΗΠΑ, ελιά, τυριά και κρασιά της Ελλάδας

Για δεύτερη φορά, με απόφαση που εξέδωσε το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου, στις 15 Φεβρουαρίου, η Ελλάδα εξαιρείται από τους αμερικανικούς
Εξαιρούνται από δασμούς των ΗΠΑ, ελιά, τυριά και κρασιά της Ελλάδας

Αλβανία: Συνεχίζεται η κόντρα του προέδρου με τον πρωθυπουργό

Για εν εξελίξει συνταγματικό πραξικόπημα στη χώρα του, έκανε λόγο σήμερα σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της
Αλβανία: Συνεχίζεται η κόντρα του προέδρου με τον πρωθυπουργό

Το σεξ στην πολιτική και η κλειδαρότρυπα του Internet

Ανέκαθεν ο γαλλικός Τύπος θεωρούσε ότι «η είδηση σταματάει έξω από την κρεβατοκάμαρα των πολιτικών». Υπήρχε πλήρης διαχωρισμός ανάμεσα στην πολιτική
Το σεξ στην πολιτική και η κλειδαρότρυπα του Internet

Δεκάδες νεκροί πρόσφυγες που ποδοπατήθηκαν σε συσσίτιο στο ΝΔ Νίγηρα

«Πολλές γυναίκες ποδοπάτησαν μέχρι θανάτου τα παιδιά τους», περιέγραψε μια νοσοκομειακή πηγή. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν
Δεκάδες νεκροί πρόσφυγες που ποδοπατήθηκαν σε συσσίτιο στο ΝΔ Νίγηρα

Μπ. αλ Άσαντ: ”Οι τελευταίες νίκες μας «πρελούδιο» για την οριστική ήττα των ανταρτών”

Τη δέσμευσή του για τη συνέχιση της επίθεσης του συριακού στρατού στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, με στόχο να «απελευθερώσει»
Μπ. αλ Άσαντ: ”Οι τελευταίες νίκες μας «πρελούδιο» για την οριστική ήττα των ανταρτών”

Η Χαμάς χάκαρε τα κινητά δεκάδων Ισραηλινών στρατιωτών με φωτογραφίες «καυτών» γυναικών

Απέκτησαν πρόσβαση στα δεδομένα του τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένης της τοποθεσίας, των εικόνων και των επαφών.   Δεκάδες Ισραηλινοί στρατιώτες έπεσαν θύματα εξαπάτησης από
Η Χαμάς χάκαρε τα κινητά δεκάδων Ισραηλινών στρατιωτών με φωτογραφίες «καυτών» γυναικών

Κοροναϊός: Βότανα 2.000 ετών και βλαστοκύτταρα επιστρατεύουν οι Κινέζοι

Περισσότερες από 80 κλινικές δοκιμές έχουν γίνει στην Κίνα για τη θεραπεία του κοροναϊού με τους επιστήμονες να δοκιμάζουν και
Κοροναϊός: Βότανα 2.000 ετών και βλαστοκύτταρα επιστρατεύουν οι Κινέζοι

Η Κούβα εγκρίνει την καύση χιλιάδων ελαστικών για να αναπληρώσει τις ενεργειακές ελλείψεις

Η κουβανική κυβέρνηση επέτρεψε σε μία τσιμεντοβιομηχανία στο Σιενφουέγος (κέντρο) να καταφύγει στην καύση χιλιάδων άχρηστων ελαστικών αυτοκινήτων ως ένα
Η Κούβα εγκρίνει την καύση χιλιάδων ελαστικών για να αναπληρώσει τις ενεργειακές ελλείψεις

Δηλητηρίασαν 11 προστατευόμενους γύπες στην Κλεισούρα

Εντεκα δηλητηριασμένοι γύπες, εννιά εκ των οποίων νεκροί, εντοπίστηκαν κατά τις τελευταίες ημέρες στην ευρύτερη περιοχή του φαραγγιού της Κλεισούρας, στο
Δηλητηρίασαν 11 προστατευόμενους γύπες στην Κλεισούρα

Πύλη Γνώσης


Πύλη Γνώσης
 knowledge 03

Σ.Υ.Τ.Α. – Σύλλογος Υπαλλήλων Τράπεζας Αττικής

stathopoulos1

EΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
& ΜΕΛΟΥΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΟΤΟΕ & ΓΣΕΕ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ
ΤΗΝ 16η ΜΑΗ 2019

Αγαπητές Συναδέλφισσες,
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 Λίγες μόλις μέρες πριν τις ευρωεκλογές, όπου εν πολλοίς πρόκειται να κριθεί το εγγύς και απώτερο μέλλον της ευρωπαϊκής ένωσης, που επί 8 περίπου 10-ετίες, αρχής γενομένης της θεμελίωσής της, κύριους στόχους έχει, την εδραίωση της ειρήνης εθνών, λαών, κοινωνιών και ανθρώπων, τη διεύρυνση της οικονομικής βάσης και την ενδυνάμωση του εποικοδομήματος, τη θεσμοθέτηση ανοιχτών συνόρων για μια ενιαία και ευνομούμενη αγορά και τέλος τη θωράκιση από συστημικούς και μη κινδύνους, που, κατά καιρούς, έρχονται όχι μόνον ν’ αμφισβητήσουν το προοδευτικά διαμορφούμενο «μωσαϊκό», αλλά να πλήξουν την ελευθερία, τη δημοκρατία, τ’ ατομικά και συλλογικά δικαιώματα στην Ευρώπη, καλούμαστε, σήμερα, μέσω της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μελών του Συλλόγου μας,  να εξετάσουμε, να κρίνουμε, να εμπλουτίσουμε και να συνεχίσουμε το δικό μας, τόσο σημαντικό για την επίτευξη των οικογενειακών μας προγραμματισμών, οδοιπορικό.

    Με γνώση πως οι τομείς των υπηρεσιών –στους οποίους συγκαταλέγονται και οι τραπεζικές– αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και της αγοράς εργασίας, συμβάλλοντας πάνω από το 65% τόσο στην παραγωγή όσο και στην απασχόληση στην ΕΕ, οι τραπεζοϋπάλληλοι στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ευρώπη σωστά θέτουν ως βασικό αίτημα τη δρομολόγηση ενός ολοκληρωμένου και νομικά δεσμευτικού προγράμματος κοινωνικής δράσης προκειμένου να εδραιωθεί στην πράξη η υποχρεωτικότητα των συλλογικών διαπραγματεύσεων και η θεσμοθέτηση μιας οικονομίας υπηρεσιών ψηφιοποίησης προς όφελος των εργαζομένων στις υπηρεσίες, αίτημα που δηλώνει με ενάργεια, ενόψει των ευρωεκλογών..

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

 

 

Παρατάξεις – Μέλη Δ.Σ. Συλλόγου

disk Logoprotovoulia Logosynadelfiki Logo


Χρήσιμες Πληροφορίες

 

MSF

`